Profesionālas juridiskās konsultācijas

Mūsu profesionālie darbinieki īsā laikā atradīs pareizāko risinājumu tieši Jūsu problēmai.

Sazinies ar mums

Par mums

Lai arī ikdienā to nepamanām, gandrīz katru dienu mēs saskaramies ar situācijām, kas prasa dažādas juridiskas zināšanas, bet ne katram tādas ir. Mūsu komandā ir tiesību jomā pieredzējuši profesionāļi, kuri pēc iespējas īsākā laikā palīdzēs atrast pareizāko risinājumu tieši Jūsu problēmu situācijā. Katru gadījumu mēs izskatām individuāli, sasniedzot augstākos rezultātus.

Sazinieties ar mums un mēs aizstāvēsim Jūsu intereses!

Parādu piedziņa

Parādu piedziņa pirmstiesas ceļā

Debitoru monitorings

Brīdinājumu sagatavošana

Sarunas pa tālruni vai klātienē ar parādnieku

Maksājumu grafiku sagatavošana un to izpildes uzraudzība

Izlīgumu sagatavošana un noslēgšana

Maksājumu kontrole

Brīdinājuma zīmogs – zīmogs, kas tiek uzspiests izejošajiem rēķiniem un pavadzīmēm ar mērķi partneriem darīt zināmu, ka maksājuma kavējuma gadījumā tiks iesaistīta juridiskā kompānija Delss, kas veiks parāda piedziņu. 

Parādu piedziņa tiesas ceļā

Prasības pieteikumu sagatavošana un iesniegšana tiesā

Interešu pārstāvēšana tiesā

Prasības nodrošināšana pirms tās celšanas un debitora naudas līdzekļu, kustamā un nekustamā īpašuma apķīlāšana

Dažādu procesuālo dokumentu sagatavošana

Tiesas lēmumu un spriedumu izpildes procesu uzraudzība

Mēs nodarbojamies arī ar starptautisku parādu piedziņu.

Neatlieciet parādu piedziņu! 

Juridiskie pakalpojumi

Ne katrs uzņēmums ir spējīgs uzturēt juridiskās nodaļas un viens jurists nevar aptvert visas nozares, kas var būt vajadzīgas atkarībā no konkrētās situācijas. Mūsu juristi, kuri specializējušies ļoti dažādās jomās, ir gatavi palīdzēt un rast risinājumu jebkurai Jūsu juridiskajai problēmai.

Kompleksa juridiskā apkalpošana par noteiktu mēneša maksu

Ātra un kvalitatīva juridisko dokumentu analīze un sagatavošana

Līgumu izstrāde, rediģēšana, korekcija

Juridiskās konsultācijas

Kreditoru prasījumu sagatavošana

Maksātnespējas procesa ierosināšana un pārstāvēšana maksātnespējas procesā

Juridiskā palīdzība gadījumos, kad pret Jums vēršas kreditori

Tulkojumi ar notariālu apliecinājumu

Apdrošināšanas strīdi

Mediācija - process, kurā konfliktējošās puses ar neitrālas trešās personas palīdzību pašas mēģina atrast konflikta risinājumu

Grāmatvedības pakalpojumi

Biznesa plānu izstrāde

Mūsu komanda ir gatava aizstāvēt Jūsu intereses! 

Kontakti:

+371 22116575

info@delss.lv